TERMOWIZJA - WIDZIMY WIĘCEJ

TERMOWIZJA W PODCZERWIENI
bezinwazyjna metoda badań polegająca na pomiarze i zarejestrowaniu rozkładu temperatur na powierzchni badanego obiektu, wynikiem czego jest termogram.

Co sprawia, że TERMOWIZJA jest przydatna?
- metoda bezkontaktowa (pomiar z bezpiecznej odległości)
- jest bezinwazyjna (pozwala bez uszkodzeń - nawiercania, niszczenia - zbadać obiekt, np. ocenić stan izolacji)
- działanie w czasie rzeczywistym (szybkie skanowanie całego obiektu)

DEFINICJA WEDŁUG FLIR:
Termografia w podczerwieni jest nauką o zbieraniu i analizie informacji o temperaturze uzyskanych z urządzeń do bezkontaktowego zobrazowania temperatury

Termowizja pozwala uniknąć lub przynajmniej ograniczyć niebezpieczeństwo wystąpienia:

POŻARU, AWARII, NADMIERNEJ UTRATY CIEPŁA

STRONA W BUDOWIE